97/7/8 - 14:07
شماره مطلب : 11489

بازدید مسئول و معاون فرهنگی تربیتی اتحادیه لرستان از دفاتر انجمن های اسلامی مدارس شهرستان خرم آباد

مسئول و معاون فرهنگی تربیتی اتحادیه استان از دفاتر انجمن های اسلامی تعدادی از مدارس دخترانه شهرستان خرم آباد بازدیدکردند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان لرستان، مسؤل اتحادیه انجمن های اسلامی استان لرستان به همراه معاون فرهنگی تربیتی خواهران اتحادیه، با حضور در مدارس متوسطه دوم دخترانه شهر خرم آباد، از دفاتر انجمن های اسلامی این مدارس بازدید کردند.

در این بازدیدها، سید سجاد راستخانه، مسؤل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان لرستان، ضمن عرض تبریک آغاز سال تحصیلی به مسؤلین جدید انجمن های اسلامی مدارس، در جریان روند اجرای طرح انسجام قرار گرفت.

تصاویر