97/7/10 - 09:57
شماره مطلب : 11500

ارائه خدمات جامع آزمون های پیشرفت تحصیلی موسسه علمی آینده سازان در مدارس کردستان

مدیر عامل موسسه علمی آینده سازان و کارشناسان همراه،ضمن دیدار با مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان خدمات جامع آزمون های پیشرفت تحصیلی موسسه علمی آینده سازان را در مدارس متوسطه اول و دوم این استان ارائه کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، مدیر عامل موسسه علمی آینده سازان و کارشناسان همراه درسفری به استان کردستان با حضور در دفتر معاونت اداره کل آموزش و پرورش به معرفی خدمات جامع آزمون های پیشرفت تحصیلی آینده سازان پرداختند.
وی در این دیدار با اشاره به نگاه معلم محوری خدمات پیشرفت تحصیلی موسسه آینده سازان خدمات ارائه شده در این موسسه را مکمل فعالیت های مدارس و کمک حال معلمین و به نفع دانش آموزان معرفی نمود .
کارشناسان و مشاوران برجسته موسسه علمی آینده سازان با شرکت در جلسه کارشناسی با سرگروه های آموزشی استان ، مدیران مدارس و کارشناسان امر در سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان به معرفی خدمات آینده سازان پرداخته و اعضای جلسه را با شیوه های نوین در هدایت تحصیلی دانش آموزان آشنا کردند  و از ارائه کارنامه هوشمند مشاوره ای برای هر مدرسه و هر ناحیه و هر استان خبر دادند
لازم به ذکر است مدیر عامل موسسه علمی آینده سازان در جلسه کارشناسی و معرفی خدمات آینده سازان در دفتر مسئول اتحادیه استان حضور یافت  و به مطالبه گری های مسئول اتحادیه ، مربیان و دانش آموزان این اتحادیه پاسخ داد. جلسات مشاوره ای و انگیزشی توسط مشاورین آینده سازان برای دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه اول و دوم در داخل مدارس متوسطه از جمله موارد دیگری  بود که در این سفر انجام گرفت .