97/7/10 - 12:36
شماره مطلب : 11503

برگزاری جلسه هم اندیشی اتحادیه استان قم با مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان

جلسه هم اندیشی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان قم، با مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان قم، جلسه هم اندیشی اتحادیه استان قم با مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان پیرامون اجرایی سازی منویات نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه، در موضوع مصون سازی دانش آموزان در فتنه اقتصادی روزهای شنبه و یکشنبه مورخه 8 و 7 مهرماه 97 برگزار شد و مقرر گردید در این رابطه طرح مشترکی جهت بصیرت افزایی دانش آموزان خصوصا اعضا انجمن اسلامی به اجرا گذاشته شود.