97/7/11 - 13:24
شماره مطلب : 11511

مشاور رسانه‌ای دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان منصوب شد

طی حکمی از سوی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، محمد ذوقی به عنوان مشاور رسانه ای دبیرکل منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، طی حکمی از سوی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، محمد ذوقی به عنوان مشاور رسانه ای دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان منصوب شد.

 

متن حکم ایشان به شرح ذیل می باشد:

برادر ارجمند جناب آقای محمد ذوقی

در طلیعه ورود به پنجمین دهه حیات مبارک و انسان‌ساز انقلاب شکوهمند اسلامی و در آستانه 40 سالگی تشکل نورانی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان مسئولیتی سنگین به این‌جانب سپرده‌شده است.
این مسئولیت خطیر از سویی مستلزم شکرگزاری بابت توفیق خدمت به دانش‌آموزانی مؤمن، فهیم، بصیر و انقلابی است و از سویی دیگر، بار این مسئولیت خطیر جز با همراهی خواهران و برادرانی مؤمن و مؤمنه، با روحیه جهادی و انقلابی به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.

بر این اساس، با شایستگی‌ها و سوابق ارزشمند جنابعالی در سایر نهادهای انقلابی و مجموعه‌های فرهنگی و به‌منظور استفاده حداکثری از تجارب مذکور در تحقق مناسب‌تر اهداف و مأموریت‌های اتحادیه، شمارا به‌عنوان « مشاور رسانه‌ای» منصوب می‌نمایم.

اهتمام و سرلوحه قرار دادن مفاد حکم انتصاب دبیر کل توسط نماینده محترم مقام معظم رهبری در اتحادیه و پیوست تفصیلی آن در مشورت به دبیر کل و سایر ارکان اتحادیه مورد انتظار می‌باشد. امیدوارم با حفظ روحیه صراحت و امانت، اتحادیه را در تحقق رسالت خود یاری رسانید.

 

                                                                                                      " و من ا... التوفیق "                    

                                                                                                           حسین تاریخی