97/7/15 - 09:05
شماره مطلب : 11517

حضور مسئول اتحادیه استان گلستان در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش گلستان

جلسه شورای معاونان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان روز شنبه چهاردهم مهرماه با حضور مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان گلستان برگزار شد

به گزارش روابط‌ عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گلستان، جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان روز شنبه چهاردهم مهرماه با حضور حسین احمدی مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان گلستان در سالن کنفرانس اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد.
در این جلسه مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان گلستان با ارائه گزارشی از فعالیت های اتحادیه استان و تفاهم نامه را پیگیری کرد.
در ادامه مدیر کل آموزش و پرورش آقای گوهری راد افزود، تا ظرف دو هفته تمهیدات لازم جهت تشکیل کمیته استانی انجام شود . شورا با تشکیل کمیته همکاری استانی و شهرستانی موافقت کرد.