97/7/17 - 14:57
شماره مطلب : 11539

برگزاری نشست مسئول اتحادیه شهر تهران با مدیرکل، معاونین و رییس اداره فرهنگ و ارشاد تهران

نشست مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهر تهران با مدیرکل و معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران به میزبانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهر تهران، در راستای تحقق اهداف و برنامه های فرهنگی شهر تهران و لزوم مشارکت با سازمان ها و نهادهای فرهنگی، نشست صمیمانه ای بین مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهر تهران با مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان تهران و معاونین ایشان برگزار شد.
جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان تهران ضمن اشاره به عضویت خود در انجمن اسلامی دوران مدرسه، انجمن اسلامی را نهادی مهم و نیرو ساز دانست و آمادگی کامل سازمان فرهنگ و ارشاد استان تهران را برای هر گونه مشارکت فرهنگی هنری در حوزه دانش آموزی اعلام نمود.
محمد علی صمیمی مسئول اتحادیه استان تهران نیز ضمن استقبال از همکاری با سازمان فرهنگ و ارشاد استان تهران، توضیحات مختصری از فعالیت ها و اقدامات اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان را ارائه داده و خواستار مشارکت مدیران فرهنگ و ارشاد استان تهران در بخش فرهنگی و هنری مدرسه و انجمن اسلامی شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران تاکید کرد که اداره فرهنگ و ارشاد شهر تهران متعهد به تنظیم تفاهم نامه استانی و دستورالعمل اجرایی با اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهر تهران پیرامون طرح های کتابخوانی، گردشگری شهری، بهره مندی از کانون های فرهنگی و هنری ، آموزشهای هنری نظیر عکاسی، چهره پردازی، تئاتر و... و حضور دانش آموزان پرسنل ارشاد در برنامه های انجمن اسلامی دانش آموزان تهران است و از رییس اداره فرهنگ و ارشاد شهر تهران نیز درخواست کرد که جهت محقق شدن اهداف این تفاهم نامه با همکاری انجمن اسلامی تلاش نماید.

تصاویر