97/7/22 - 15:30
شماره مطلب : 11570

نخستین میز تخصصی هیئت های انصارالمهدی (عج) برگزار شد

نخستین میز تخصصی هیئت های انصارالمهدی (عج) در قرارگاه کربلا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، نخستین میز تخصصی هیئت های انصارالمهدی (عج) روز شنبه بیست و یک مهر در قرارگاه کربلا برگزار شد.
این نشست با رویکرد بررسی فعالیت های هیئت های انصارالمهدی (عج) در دهه اول محرم برگزار شد در این جلسه مسئول دبیرخانه هیئت های انصارالمهدی (عج) به ارائه گزارشی از فعالیت های هیئت های برگزار شده در دهه اول ماه محرم پرداخت.
وی به فعالیت 110 هیئت شهری انصارالمهدی (عج) با حضور دانش آموزان انجمن اسلامی در سراسر کشور اشاره کرد.
لازم به ذکر است بررسی نقاط قوت و ضعف اقلام هویت بخش هیئت های انصار المهدی (عج) و چگونگی برگزاری هیئت های دانش آموزی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.