97/7/28 - 12:07
شماره مطلب : 11584

دیدار مسئول اتحادیه استان فارس با مدیرکل نوسازی مدارس استان

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان فارس با مدیرکل نوسازی مدارس استان دیدار و گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان فارس؛ در این دیدار ذاکرین انتصاب شایسته نیرویی جوان و مومن را به سمت مدیرکل سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان فارس را تبرک گفت و از رویکرد مثبت فرهنگی این سازمان تقدیر و تشکر کرد. در ادامه به سابقه تاریخی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و عنایات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظل العالی) به این مجموعه به عنوان نهاد تاثیر گذار در حوزه دانش آموزی اشاره شد.
در ادامه این دیدار موصلی کار فرهنگی با رویکرد صرفا تئوری را کافی ندانسته و نمود کار فرهنگی در رفتار دانش آموز را با ورود مربیان پرورشی و فرهنگی در عرصه فعالیت هایی که جنبه عملیاتی بیشتری دارند بسیارموثر دانست.

موصلی به این نکته اشاره کرد که: دانش آموز باید نسبت به جامعه احساس تعلق خاطر و مسئولیت پیدا کند. ایگونه نسبت به هنجارها و ارزش های جامعه بی تفاوت نخواهد بود.
در ادامه با اشاره به متن توافق نامه امضا شده بین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و وزارت آموزش و پرورش و بازخوانی مواد آن زمینه های همکاری هرچه بهتر بین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.