97/7/30 - 20:05
شماره مطلب : 11601

برهان - آبان 1397

جدول برنامه‌های برهان 1397

منابع تکمیلی هفته اول:
--------------------------------------------------------------------------------------------
هفته دوم (5 تا 11 آبان)
 
منابع تکمیلی هفته دوم:
--------------------------------------------------------------------------------------------
هفته سوم (12 تا 18 آبان)
 
منابع تکمیلی هفته سوم:
--------------------------------------------------------------------------------------------
هفته پنجم (26 آبان تا 2 آذر)
 
پیوست ها
  • برهان 1397 - هفته اول - چرا انجمن اسلامی؟
  • برهان 1397 - هفته چهارم - مدیریت جلسات هیئت مرکزی
  • برهان 1397 - هفته دوم - طرح درس استکبار ستیزی
  • برهان 1397 - منابع تکمیلی هفته اول - جدول مناسبت ها و پیشنهادات اجرایی
  • برهان 1397 - منابع تکمیلی هفته دوم - گفتتار هایی پیرامون جبهه استکبار و امریکا