97/8/1 - 15:42
شماره مطلب : 11610

برگزاری نشست هم اندیشی مسئول اتحادیه با مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان

نشست هماهنگی و هم اندیشی مسئولین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان اصفهان و مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان اصفهان، در تاریخ 28مهرماه جلسه ی هماهنگی و هم اندیشی مسئولین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان اصفهان و جناب آقای کمالی، مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در محل اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.
در این جلسه ابتدا جناب آقای اولیایی، مسئول محترم اتحادیه استان ضمن تشریح مفاد تفاهم نامه ی بین اتحادیه و آموزش و پرورش بر عملی شدن ابعاد مختلف این تفاهم نامه تاکید کردند. در ادامه جناب آقای کمالی ضمن تقدیر از فعالیت های سال گذشته اتحادیه فضاهای همکاری بین اتحادیه و آموزش و پرورش را بسیار وسیع توصیف کردند و بر روند گسترش و تسهیل روابط بین اتحادیه و آموزش و پپرورش تاکید کردند.
در ادامه دیدار آقای محمدمهدی النچری، معاون برادران استان ضمن ارائه گزارش از عملکرد اتحادیه در استان اصفهان، مطابلات اتحادیه در سطح استان را بیان کرده و مشکلات و موانع بر سر راه همکاری ها در سطح استان را عنوان کردند. در پایان آقای فرشید ترابی مسئول اتحادیه شهر اصفهان با شرح برنامه های اتحادیه در سطح شهر اصفهان، در مورد پاره ای از مشکلات صحبت و برخی مطالبات را از مدیر کل محترم اداره آموزش و پرورش استان اصفهان عنوان کردند.
آقای کمالی در پایان جلسه ضمن جمع بندی جلسه، فضای حاکم بر اتحادیه و آموزش پرورش را کاملاً مناسب برای انجام همکاری ارزیابی کرد. همچنین در این جلسه مقرر شد ستاد همکاری تشکل های دانش آموزی که مدتی راکد مانده بود مجدداً فعال شود.