97/7/29 - 15:06
شماره مطلب : 11616

اردو های اتحادیه را تبدیل به یک پویش کنید

کارشناس مسئول اردوهای دانش آموزی در سومین نشست مسئولین اتحادیه سراسر کشور گفت: از اردوهای دانش آموزی غفلت نکنید و اردو های اتحادیه را تبدیل به یک پویش کنید و برای آن شاخصی بگذارید که بچه ها برای این اردوها سر و دست بشکنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، کارشناس مسئول اردوهای دانش آموزی در سومین نشست مسئولین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان سرارکشور گفت: خوشحال هستم که شما هم دغدغه ی اردو دارید.تجربه نشان داده صد ها ساعت فعالیت تئوریک در قالب یک اردوی نیم روزه تجلی پیدا می کند و الا در حد تئوری باقی می ماند و از بین می رود. ضرورت اردو برای همه تبیین شده است اما مانند همه ی فعالیت های دیگر، تابع قوانین و مقررات است و این قوانین هم خلق الساعه نیست و الزاماً پشتوانه دارد. وی گفت: اردو های دانش آموزی و دانشجویی مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و آنان این اردو ها را به عنوان یک فعالیت پرورشی و آموزشی پذیرفته است. وزارت آموزش و پرورش هم در بخش دانش آموزی مکلف است که برای این اردو ها آیین نامه ای نوشته و آیین نامه ی اردو های دانش آموزی پس از حدود چهارده یا پانزده سال، دیروز در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسید و متناظر با این آیین نامه، دستورالعملی نوشته شده که ویرایش هفتم یا هشتم آن اکنون در میان است و به اقتضای شرایط و زمان، مکرراً تجدید شده و آخرین مورد، سال گذشته ابلاغ شده که قرار بوده آزمایشی و سه ماهه باشد اما به خاطر طول کشیدن تصویب آیین نامه تا اکنون اجرا شده است. پلیس آموزش و پرورش را مکلف کرده است (با توجه به بررسی های آنان)، از ساعت 11 شب تا صبح، حرکت نداشته باشند. برخی از این مصوبات هم محصول تجربه ی خود آموزش و پرورش و برخی محصول سند تحول و الزامات درونی آموزش و پرورش است.
کارشناس مسئول اردوهای دانش آموزی گفت: من عذرخواهی می کنم اما عموماً تمایل ما به قانون گریزی بیش از حد معمول است. در کشور اتریش برای برگزاری یک اردوی یک روزه، 290 واحد فعالیت تعریف شده است. شما اگر رضایت نامه ی خانواده ی اردوی اتریش را ببینید باورتان نمی شود و شاید معادل گزینش ارتش کشور ما باشد. انتخاب سرپرست اردو در اتریش یک فرآیند فوق العاده پیچیده است. در کشور های مختلف دنیا اگر شما همین فرآیند پیش آهنگی یا اسکات را بررسی کنید، می بینید که بسیار پیچیده است. در کشور ما یک برگ رضایت نامه وجود دارد و همین هم به نظر ما دست و پاگیر است.
وی گفت: بحث مهم تر ، اصلی به نام اصل مستندنگاری است. رضایت نامه ای که شما جهت امضا به خانواده ی دانش آموز میدهی، یک سند رسمی است و باید شماره و تاریخ و امضا و مهر شما را داشته باشد.
کارشناس مسئول اردوهای دانش آموزی گفت: همکاران بزرگوار! من با 23 سال سابقه ی خدمت این را عرض می کنم که اگر دغدغه داشته باشم و مثل شما یک نهاد انقلابی شوم، همه ی این آیین نامه ها و دستورالعمل ها را رعایت میکنم اما اردو را برگزار می کنم. همه ی ما در حق جوانان و نوجوانان این جامعه کوتاهی کرده ایم. خدا میداند که این آیین نامه فقط تسهیل کننده است. درخواست عاجزانه ی من این است که از اردو غفلت نکنید و اردو های اتحادیه را تبدیل به یک پویش کنید و برای آن شاخصی بگذارید که بچه ها برای این اردو دست بشکنند. در تهران اردو برگزار می شود و پدر دانش آموز برای اردوی نیم روزه 400 هزار تومان پول داده است؛ چرا من نباید بتوانم کاری کنم که پدر دانش آموز 100 هزار تومان بپردازد؟ باید برند سازی و شاخص سازی کنیم تا اردو ها تا حد تعالی بالا برود.