97/8/13 - 14:48
شماره مطلب : 11657

حضور پر شور اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان آذربایجان غربی در راهپیمایی یوم الله 13 آبان

اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان آذربایجان غربی، با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا، در مسیر راهپیمایی یوم الله 13 آبان حضور پیدا کردند

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان آذربایجان غربی، اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان این استان، با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و ضد استکبار و رژیم صهیونیستی، در مسیر راهپیمایی یوم الله 13 آبان حضور پیدا کردند و انزجار خود را از آمریکا و حامیان این کشور غاصب نشان دادند.

تصاویر