97/8/21 - 11:00
شماره مطلب : 11691

امضای تفاهمنامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و سازمان جوانان جمعیت هلال احمر برای افزایش همکاری ها

در نشست دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با رییس سازمان جوانان هلال احمربا هدف افزایش همکاری های مشترک و اجرای برنامه های دوجانبه، تفاهم نامه فی مابین به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، نشست دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با رییس سازمان جوانان هلال احمربا هدف افزایش همکاری های مشترک و اجرای برنامه های دوجانبه برگزار شد،در این راستا تفاهم نامه مابین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و سازمان جوانان حلال احمر به امضا رسید.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان  با اشاره به اهمیت انتقال مفاهیم و ارزش های هلال احمر به دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور، خواستار ادامه اجرای این طرح به صورت ارتقای کمی و کیفی شد.
رییس سازمان جوانان با اشاره به اهمیت و ضرورت همکاری های مشترک، افزود: جمعیت دانش آموزی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید تلاش کنیم تا بتوانیم به بهترین شکل به این عزیزان، خدمت کنیم.
متن تفاهم نامه به شرح زیر می باشد:
تفاهم نامه همکاری بین سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

مقدمه
به منظور تحقق اصول ، اهداف و فعالیت های سازمان جوانان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و در راستای انجام وظیفه ،برنامه ها و فعالیت های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ، این تفاهم نامه بین سازمان جوانان هلال احمر و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ،که در این سند به ترتیب (سازمان) و (اتحادیه) نامیده می شود
ماده 1 : محورهای همکاری
1-1 برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی ، تربیتی مشترک
1-2 آموزش اعضای سازمان و اتحادیه در زمینه موضوعات مرتبط
1-3 مشارکت در اجرای طرح های مورد توافق
1-4 بهره گیری از امکانات و توانمندی های یکدیگر در زمینه های مورد علاقه طرفین
ماده 2: تعهدات سازمان جوانان هلال احمر
2-1 برگزاری طرح ملی دادرس برای اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان
2-2 مشارکت در فعالیت های آموزشی و فرهنگی ، اجتماعی اتحادیه در چهارچوب اهداف و وظایف سازمان
ماده3 : تعهدات اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
3-1 ایجاد تمهیدات  لازم جهت استفاده از ظرفیت مبلغان و روحانیون آموزش دیده توسط اتحادیه در اردوهای سازمان
3-2 مشارکت در فعالیت های امدادی، بشر دوستانه و عام المنفعه سازمان (در صورت در خواست سازمان)
ماده4: تعهدات مشترک
4-1 ایجاد تسهیلات ویژه برای اعضای طرفین مطابق توافقات بعدی
ماده 5 : به منظور هماهنگی و پیگیری اجرای مفاد این توافق نامه شورایی ستادی مرکب از معاونان مرتبط هر یک از طرفین تشکیل می گردد.
تبصره 1) جلسات جهت همکاری ها، هماهنگی ها و تعاملات مشترک به درخواست طرفین تشکیل می گردد.
تبصره2) جهت پیگیری تصمیمات و مصوبات شورای ستادی ، طرفین علاوه بر اجرای مصوبات ستادی،در قالب شورای تشکل های دانش آموزی استان ها و شهرها به همکاری با یکدیگر می پردازند.
ماده 6: این توافقنامه به مدت سه سال در یک مقدمه 6 ماده و 3 تبصره به امضاری طرفین رسیده و از تاریخ امضاء لازم الاجرا است. 
تصاویر