97/8/27 - 13:49
شماره مطلب : 11710

مشاور دبیر کل در امور تعاملات با نهادها و سازمان های برون تشکیلاتی منصوب شد

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در حکمی ساعد رمضانعلی را به سمت «مشاور دبیر کل در امور تعاملات با نهادها و سازمان های برون تشکیلاتی» منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،حسین تاریخی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در حکمی ساعد رمضانعلی را به سمت «مشاور دبیر کل در امور تعاملات با نهادها و سازمان های برون تشکیلاتی» منصوب کرد.
 
متن حکم ساعد رمضانعلی به شرح زیر می باشد:
 
برادر ارجمند جناب آقای ساعد رمضانعلی

در طلیعه ورود به پنجمین دهه حیات مبارک و انسان‌ساز انقلاب شکوهمند اسلامی و در آستانه 40 سالگی تشکل نورانی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان مسئولیتی سنگین به این‌جانب سپرده‌شده است. 
این مسئولیت خطیر از سویی مستلزم شکرگزاری بابت توفیق خدمت به دانش‌آموزانی مؤمن، فهیم، بصیر و انقلابی است و از سویی دیگر، بار این مسئولیت خطیر جز با همراهی خواهران و برادرانی مؤمن و مؤمنه، 
با روحیه جهادی و انقلابی به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
بر این اساس، نظر به شایستگی‌ها و سوابق ارزشمند جنابعالی در دفتر مرکزی و به‌منظور استفاده حداکثری از تجارب مذکور در تحقق مناسب‌تر اهداف و مأموریت‌های اتحادیه، شمارا به‌عنوان «مشاور دبیر کل در امور تعاملات با نهادها و سازمان های برون تشکیلاتی» منصوب می‌نمایم.
 اهتمام و سرلوحه قرار دادن مفاد حکم انتصاب دبیر کل توسط نماینده محترم مقام معظم رهبری در اتحادیه و پیوست تفصیلی آن در مشورت به دبیر کل و سایر ارکان اتحادیه مورد انتظار می‌باشد. امیدوارم با حفظ روحیه صراحت و امانت، اتحادیه را در تحقق رسالت خود یاری رسانید.
 
 
                                                                                                                                      " و من ا... التوفیق "
                                                                                                                                          حسین تاریخی