97/8/29 - 13:24
شماره مطلب : 11731

برگزاری جلسه قرارگاه خواهران اتحادیه شهرستان زاهدان

جلسه قرارگاه خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان زاهدان با حضور اعضا انجمن اسلامی مدارس دخترانه و پیرامون پویش پنبه دانه، هفته کتاب و کتاب خوانی و رفع اشکلات دانش آموزان در نحوه کار با سامانه عقیق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه مورخ 28 آبان جلسه قرارگاه خواهران شهرستان زاهدان با حضوراعضا هیئت مرکزی و در محل هیئت انصار المهدی (عج) زاهدان برگزار گردید.
خانم پودینه مسئول اتحادیه واحد خواهران شهرستان زاهدان گفت: دانش آموزان شرکت کننده در پویش پنبه دانه باید برای ثبت اثار خود به آدرس سروش panbe_daneh مراجعه کنند و با توجه به هفته کتاب و کتاب خوانی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان درنظر دارد جهت تجهیز کتابخانه های مدارس، کتاب اهدا نماید
در پایان دانش آموزان سوالات و مشکلات خود در خصوص سامانه عقیق و ثبت فعالیت های مدرسه ای را مطرح نمودند که خانم پودینه به تمامی سوالات پاسخ داد و دانش آموزان شیوه صحیح کار با سامانه عقیق را مجددا آموزش دیدند