97/9/5 - 15:23
شماره مطلب : 11743

نشست دبیرکل اتحادیه با کادر وشبکه پشتیبان مربیان هرمزگان برگزار شد

نشست صمیمی دبیرکل اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان با کادر وشبکه پشتیبان مربیان استان هرمزگان درحسینیه اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان استان هرمزگان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، نشست صمیمی دبیرکل اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان با کادر وشبکه پشتیبان مربیان استان هرمزگان روز شنبه چهارم آذر درحسینیه اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان استان هرمزگان برگزار شد.
در ابتدای جلسه مسئول اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان هرمزگان ضمن عرض خیرمقدم، گزارشی کوتاه از وضعیت اتحادیه و شبکه مربیان ارائه کرد.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در این جلسه ضمن به گاسخ به سوالات و پرسش های مربیان استان هرمزگان گفت:  وظیفه ما امروز این است که نوجوان تراز انقلابی را به جامعه تحویل دهیم وسعی کنیم افسر جنگ نرم در مدارس باشیم .
دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: جوانان و نوجوان قشر تاثیرگذار جامعه هستند و هر گاه مسئولیتی به آنها واگذار شده گره‌هایی بزرگی به دست آنها باز شده است.

 

تصاویر