97/9/6 - 15:13
شماره مطلب : 11754

برگزاری قرارگاه محوری سرگروه های برادر مشهد با موضوع هدف و محور اصلی زندگی فردی و اجتماعی

جمعی از سرگروه های برادر اتحادیه مشهد در جلسه قرارگاه محوری با موضوع هدف و محور اصلی زندگی فردی و اجتماعی شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، قرارگاه محوری برادران مشهد با حضور سرگروه های متوسطه اول و دوم، حجت الاسلام یاسر آئین و مهندس حوائجی در محل قرارگاه شهید مهدوی اتحادیه استان برگزار گردید.
در این جلسه دکتر آیین از اساتید حوزه و دانشگاه و از مسئولین قدیم انجمن اسلامی دبیرستان شاهد امام خمینی (ره) به عنوان استاد جلسه با موضوع : «هدف و محور اصلی زندگی فردی و اجتماعی چیست و ما باید به چه مطلوبی برسیم؟ » مطالبی را ارائه و مورد بحث و گفتگو قرار داد.
در ابتدای این جلسه نیز حوائجی مسئول اتحادیه استان درخصوص اثرگذاری سرگروه ها بر دانش آموزان و همچنین ایجاد دغدغه های انقلابی نکاتی را ارائه نمود.