97/9/10 - 11:08
شماره مطلب : 11763

بازدید سرپرست و کادر اتحادیه خراسان جنوبی از اتحادیه شهرستان طبس

سرپرست اتحادیه استان به همراه کادر اتحادیه استان خراسان جنوبی به منظور ارزیابی و بررسی فعالیت های اتحادیه شهرستان طبس در این شهرستان حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان جنوبی، سرپرست اتحادیه استان به همراه کادر اتحادیه به منظور بازدید و بررسی وضعیت اتحادیه شهرستان و انجمن اسلامی مدارس روز سه شنبه ششم آذر ماه به شهرستان طبس سفر کردند.

در ادامه سفرهای شهرستانی سرپرست اتحادیه استان به منظور بررسی وضعیت برنامه های اتحادیه شهرستان ها ، کادر استان به شهرستان طبس سفر کرد.

در این سفر در ابتدا، نشست مشترک سرپرست اتحادیه استان با امام جمعه شهرستان و مدیر آموزش و پرورش شهرستان طبس در محل دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد. در این جلسه بر حمایت و مشارکت در برنامه های اتحادیه استان تاکید شد.

پس از این دیدار، سرپرست اتحادیه استان به همراه مسئول حراست آموزش و پرورش شهرستان از مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه اول و دوم شهرستان بازدید و با کادر این مدارس و دانش آموزان انجمن اسلامی دیدار کرد.

در این سفر سرپرست اتحادیه استان به همراه کادر استان با رئیس اداره سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان طبس دیدار و گفتگو کردند. در این جلسه بر اجرای برنامه های مشترک از جمله برگزاری هیات دانش آموزی و حضور سخنرانان کشوری در برنامه های مشترک تاکید شد.

یکی دیگر از برنامه های این سفر دیدار صمیمانه سرپرست استان در قرارگاه های دانش آموزی خواهران و برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان طبس بود.