97/9/10 - 12:07
شماره مطلب : 11765

بازدید معاون فرهنگی - تربیتی برادران از آزمون ورودی طرح تربیتی استعداد های برتر استان کرمانشاه

معاون فرهنگی- تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان از نحوه برگزاری آزمون ورودی طرح تربیتی استعداد های برتر جواد الائمه علیه السلام انجمن اسلامی استان کرمانشاه بازدیدکرد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان،معاون فرهنگی- تربیتی برادران اتحادیه با حضور در جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه، از روند اجرایی آزمون ورودی یک روزه طرح تربیتی استعداد های برتر جواد الائمه علیه السلام انجمن اسلامی استان کرمانشاه که روز پنج شنبه هشتم آذر برگزار شد بازدید کرد.
طی این بازدید، مسعود زین العابدین معاون فرهنگی- تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با حضور در جمع دانش اموزان منتخب پایه هفتم مدارس پسرانه استان کرمانشاه، از نزدیک در جریان برنامه های در حال اجرای آزمون ورودی قرار گرفت.
این دوره یک روزه آموزشی، گزینشی ویژه دانش آموزان نخبه پایه هفتم مدارس متوسطه اول شهر کرمانشاه با هدف جذب و سازماندهی در طرح پنج ساله استعداد های برتر جواد الائمه علیه السلام اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمانشاه در محل سازمان جهاد دانشگاهی استان برگزارشد.
این دوره که از صبح روز پنج شنبه مورخ هشتم آذر آغاز و تا ساعت 17 همان روز ادامه داشت با حضور 120 نفر از دانش آموزان نخبه پایه هفتم مدارس متوسطه اول شهر کرمانشاه در پنج بخش جلسه گروهی، پرسشنامه جامع، نشریه ، تست ورزش و برداشت از کلیپ مورد ارزیابی و سنجش برگزار شد.
لازم به ذکر است نتایج آزمون ها در اواخر هفته جاری اعلام می گردد.