97/9/13 - 07:57
شماره مطلب : 11771

برگزاری نشست مشترک کادر ستادی اتحادیه استان گیلان با شبکه پشتیبان شهرستان آستانه اشرفیه

اولین جلسه از سلسله نشست های مشترک کادر استان با شبکه پشتیبان شهرستان ها با حضور مسئول شهرستان و مربی قرارگاه دخترنه شهرستان آستانه اشرفیه در دفتر مرکزی اتحادیه استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، این نشست که در دو بخش برگزار گردید، در بخش اول با حضور مسئول اتحادیه استان به بررسی وضعیت اتحادیه و انجمن های اسلامی مدارس و ارائه گزارشی از سوی کادر پشتیبان شهرستان پرداخته شد.

ارائه راهکار به منظور رفع موانع و تقویت فعالیت های اتحادیه شهرستان از دیگر محورهای گفتگو در این بخش بود.

در بخش دوم جلسه، انتظارات واحدهای مختلف از شهرستان بیان و به منظور اجرای بهتر آن بحث و تبادل نظر شد.