97/9/13 - 12:19
شماره مطلب : 11778

حضورمعاونت فرهنگی-تربیتی برداران اتحادیه فارس در اردوی تخت جمشید

اردوی تفریحی- تشکیلاتی اتحادیه انجمن اسلامی شهر شیراز با محوریت سازماندهی دانش آموزان جذبی این اتحادیه در طرح انسجام سال تحصیلی در تخت جمشید برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن ها اسلامی استان فارس،اردوی تفریحی- تشکیلاتی اتحادیه انجمن اسلامی شهر شیراز با محوریت سازماندهی دانش آموزان جذبی این اتحادیه در طرح انسجام سال تحصیلی در تخت جمشید برگزار شد.
این اردوی یک روزه که به همت اتحادیه شهرستان شیراز با حضور معاونت فرهنگی – تربیتی براداران استان، مسئول اتحادیه شهرستان و مربیان این اتحادیه برگزار شد. مسئول اتحادیه شهرستان شیرازهدف از این اردو را سازماندهی دانش آموزان قرارگاه ها و همچنین معرفی اعضای جدید دانش آموزی این اتحادیه در فضایی شاد عنوان کرد.
حفظ روحیه نشاط و شادابی در فضای اتحادیه از دیگر اولویت های چنین اردو هایی عنوان شد.
لازم به ذکر است از دیگر برنامه های دانش آموزان در این اردوی یک روزه بازدید از بنای تاریخی تخت جمشید و آشنایی با فرهنگ و آداب مردمان این سرزمین در قرن های گذشته بود.

تصاویر