97/9/19 - 13:49
شماره مطلب : 11804

برگزاری قرارگاه محوری سرگروه های خواهر مشهد

جلسه قرارگاه محوری با موضوع چرایی سیر مطالعاتی شهید مطهری و با حضور جمعی از سرگروه های خواهران مشهد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، قرارگاه محوری خواهران مشهد با حضور سرکار خانم یزدان دوست کارشناس ارشد حقوق از دانشگاه امام صادق(ع) و ازفارغ التحصیلان اتحادیه با موضوع : «چرا سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری ؟» در مورخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۷ برگزار گردید.
اعضای شرکت کننده در این جلسه به بحث و گفتگو و تبادل نظرات و تجربیات درخصوص چگونگی انجام سیر مطالعاتی کتب استاد شهید پرداختند.