97/9/28 - 14:03
شماره مطلب : 11835

دیدار سرپرست اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان استان با رئیس حوزه هنری استان گلستان

آقای حسینی، سرپرست اتحادیه انجمن اسلامی استان گلستان با آقای محمد نژاد، رئیس حوزه هنری استان با هدف ایجاد تعاملات و همکاری بین دو مجموعه دیدار و گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گلستان، سرپرست اتحادیه انجمن اسلامی استان گلستان با رئیس حوزه هنری استان در محل دفتر رئیس حوزه ی هنری استان دیدار و گفتگو کرد .

رئیس حوزه هنری استان گلستان در دیدار با سرپرست اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان استان با رئیس حوزه هنری استان گلستان گفت: هنرمند را باید به معنای واقعی که دین می گوید، مسلح کرد. باید به دنبال پرورش نیروهای هنری انقلابی بود.

سرپرست اتحادیه انجمن اسلامی استان گلستان با رئیس حوزه هنری استان در محل دفتر رئیس حوزه ی هنری استان دیدار و گفتگو کرد .

حسینی سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گلستان هدف این جلسه را هم اندیشی، هم فکری و ایجاد تعامل و همکاری بین این دو مجموعه فرهنگی عنوان کرد و گفت: حوزه هنری ظرفیت های فراوانی برای تربیت دانش آموزان دارد .

وی با تاکید بر اینکه امروز برای تربیت نوجوانان باید از حوزه هنر وارد شد که دارای جاذبه است، خاطرنشان کرد: برنامه های هنری مناسب دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم و ورودی های جدید اتحادیه انجمن اسلامی مدارس استان مناسب است.

سرمایه بزرگ ما کودکان و نوجوانان هستند .

در ادامه محمد نژاد رئیس حوزه ی هنری استان گلستان گفت: حوزه هنری را به سازمان تبلیغات می شناسند که در 2 سال اخیر « حوزه هنری انقلاب اسلامی» نام گرفته است و سیاستگذاری و برنامه هاش بصورت مستقل برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد : اهداف ما دو مقوله کلی دین و انقلاب است. تولیدات ما هنرهای تجسمی، شب شعر، نمایش، نمایشگاهها، موسیقی، ادبیات پایداری و ... است و درب ورود به روی همه باز است .

این مقام مسئول با بیان خروجی توانمندی های هنرمندان بسیار مهم است، افزود: از جمله مواردی که در استان دچار چالش و به نوعی ضعف هستیم،« ادبیات پایداری» است که به طور ویژه باید مورد توجه قرار گیرد.

محمد نژاد همچنین بیان کرد: دانش آموز زمانی که به دانشگاه می رسد مهم این است که با استخوان بندی وارد می شود بنابراین باید از زمان نوجوانی برای آنان برنامه های مناسب تربیتی تدارک دیده شود.

وی با بیان اینکه سرمایه بزرگ ما کودکان و نوجوانان هستند ، تصریح کرد: اگر آنطور که دشمن برای کودک و نوجوان ما برنامه ریزی کرده ، ما برنامه ریزی می کردیم در این حوزه ضعف نداشتیم.

رئیس حوزه هنری استان گلستان افزود : هنرمند را باید به معنای واقعی که دین می گوید، مسلح کرد. باید به دنبال پرورش نیروهای هنری انقلابی بود. بچه ها باید استعداد یابی شوند و طبق علاقه افراد آموزش دهیم تا به انتخاب خود فعالیت کند .