97/10/8 - 15:42
شماره مطلب : 11865
با حضور حجت الاسلام والمسلمین آقایی

پنجمین جلسه اندیشه ورزی فکرانه برگزار شد

پنجمین جلسه اندیشه ورزی فکرانه با درس گفتار «دوگانه تربیت و خودجوشی» برگزار شد
پنجمین جلسه اندیشه ورزی فکرانه با درس گفتار «دوگانه تربیت و خودجوشی» با حضور حجت الاسلام والمسلمین آقایی قائم مقام نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه روز شنبه هشتم دی دردفتر مرکزی برگزار شد
این جلسه با درس گفتار«دوگانه تربیت و خودجوشی» و  پاسخ به پرسش «چطور می توان یک تشکل تربیتی بود، شبکه پشتیبان ، منظومه و سیر فکری-تربیتی داشت و در عین حال انجمن های اسلامی فعال و خودانگیخته داشت» برگزار شد.
لازم به ذکر است این برنامه به صورت زنده  از سامانه فانوس پخش شد 
تصاویر