97/10/15 - 10:47
شماره مطلب : 11888

برگزاری چهارمین جلسه شورا معاونین اتحادیه استان سیستان و بلوچستان

جلسه شورا معاونین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان پیرامون مباحث برنامه ریزی منسجم و پیگیرانه در خصوص عضویابی هدفمند، شناخت و رفع شبهات دانش آموزی و معرفی سامانه دیده بان با حضور کادر اتحادیه استان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان چهارمین جلسه شورا معاونین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان با حضور مسئول استان، معاونت فرهنگی تربیتی خواهران و مدیران مراکز خواهران و برادران استان برگزار گردید.
 
در ابتدای جلسه مدیر مرکز واحد برادران و خواهران گزارش مختصری از پنجمین جلسه اندیشه ورزی فکرانه با موضوع "دوگانه تربیت و خودجوشی" را بیان نمودند.
 
محمدرضا سالاری مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان ضمن تشکر از حضور کادر و شبکه پشتیبان اتحادیه استان در مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی گفت: دانش آموزان عضو انجمن اسلامی مدارس برای پیدا کردن هویت واقعی خود در انجمن نیاز به پشتوانه فکری و آموزش کامل دارند مسئولین شهرستان باید در جلسات قرارگاه نیاز و خوراک فکری دانش آموزان را تهیه و ارائه کنند.
 
وی همچنین افزود: سامانه دیده بان که توسط حاج آقای حاج علی اکبری رونمایی گردید قابلیت رصد اطلاعات و ارائه گزارش جامع از تمامی سامانه های تحت وب و نرم افزاری اتحادیه کشور مانند شهید باقری، عقیق و غیره را دارد.
 
مسئول اتحادیه استان سیستان و بلوچستان با توجه به مطالبه دبیرکل محترم و سیاست های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در خصوص سوق دادن فعالیت های انجمن اسلامی به مدرسه گفت: مدرسه باید عرصه فعالیت های انجمن اسلامی باشد و افزایش فعالیت های مدرسه ای باید در راس کار قرار گیرد، عضویابی هدفمند در متوسطه اول از نکات ضروری و مورد اهمیت می باشد که در این خصوص نیاز به تلاش و برنامه ریزی بیشتر است.
 
محمدرضا سالاری ضمن معرفی کتاب سرباز کوچک امام بیان داشت: جریان سازی کتاب خوانی در شبکه پشتیبان و دانش آموزان با برپایی مسابقات کتاب خوانی و دیگر برنامه ها لازم می باشد، شبکه پشیبان و کادر اتحادیه استان باید در خصوص شناخت شبهات دانش آموزی، پیگیری این شبهات و رفع آنان توانایی لازم را داشته باشند که این امرمستلزم خودسازی تربیتی و مطالعه فراوان در این حوزه می باشد.
 
در پایان جلسه مقرر گردید کارگروه اهل سنت و کارگروه علمی_آموزشی اتحادیه به صورت تخصصی کار خود را آغاز نمایند