97/10/26 - 19:32
شماره مطلب : 11927

برهان - بهمن 1397

برهان بهمن 1397 - روکش - پرونده ویژه

برهان بهمن 1397 - روکش - متوسطه اول

برهان بهمن 1397 - روکش - متوسطه دوم

***** پرونده ویژه *****

هویت زن مسلمان

 
هیئت‌های انصارالمهدی در فاطمیه
2- پادکست و ویدئو
3- سرود پایانی هیئت های انصارالمهدی(عج)درفاطمیه
4- سرود عطر نیلوفر
7- مباحث ولایت الهی
 
***** متوسطه اول *****
 
پرونده ویژه دستاوردهای انقلاب اسلامی
1- ویژه دانش آموز
2- ویژه مربیان
 
تشکیلاتی-ضرورت و مهارت کار گروهی
1- ویژه دانش آموز
        1-1- کلیپ 1
        1-2- کلیپ 2
        1-3- کلیپ 3
2- ویژه شبکه پشتیبان
 
طرح بحث خیمه معرفت-خودباوری و بلند همتی
1- ویژه دانش آموز
2- ویژه شبکه پشتیبان
 
قطب نمای تشکیلات
 
***** متوسطه دوم *****

تشکیلاتی-مدرسه انقلاب

1- نمایشگاه های مدرسه انقلاب
        1-1- ویژه دانش آموز
                1-1-1- استکبار ستیزی
                        1-1-1-1- چرا مرگ بر آمریکا
                        1-1-1-2- صداقت آمریکایی
                        1-1-1-3- مداحی ضد استکباری نریمانی
                1-1-2- چرا انقلاب کردیم؟
                1-1-8- خلاقیت فردی
        1-2 ویژه شبکه پشتیبان

 

طرح بحث قرارگاهی-تربیت رسانه ای

1- ویژه دانش آموز
 
2- ویژه مربیان

معرفی کتاب

        معرفی کتاب

 
پیوست ها
 • برهان بهمن 1397 - هویت زن مسلمان - اجلاس زنان و بیداری اسلامی - نقشه راه رهبری
 • برهان بهمن 1397 - هویت زن مسلمان - زن مسلمان ایرانی (فایل پی دی اف)
 • برهان بهمن 1397 - هویت زن مسلمان - زن و بیداری اسلامی
 • برهان بهمن 1397 - سرود پایانی هیئت های انصارالمهدی(عج)درفاطمیه - دم پایانی نهایی
 • برهان بهمن 1397 - سرود عطر نیلوفر - متن سرود عطر نیلوفر
 • برهان بهمن 1397 - کتاب کشتی پهلو گرفته
 • برهان بهمن 1397 - پرونده ویژه دستاوردهای انقلاب اسلامی - ویژه مربیان - دستاوردهای انقلاب
 • برهان بهمن 1397 - پرونده ویژه دستاوردهای انقلاب اسلامی -ویژه مربیان - کتاب ارمغان انقلاب
 • برهان بهمن 1397 - تشکیلاتی-ضرورت و مهارت کار گروهی - ویژه شبکه پشتیبان - اصول کار تیمی
 • برهان بهمن 1397 - طرح بحث خیمه معرفت-خودباوری و بلند همتی - ویژه شبکه پشتیبان - بلند همتی و آرمان خواهی
 • برهان بهمن 1397 - تشکیلاتی-مدرسه انقلاب - نمایشگاه های مدرسه انقلاب - ویژه دانش‌آموز - انجمن اسلامی و تولید بصیرت در مدرسه
 • برهان بهمن 1397 - تشکیلاتی-مدرسه انقلاب - نمایشگاه های مدرسه انقلاب - ویژه دانش‌آموز - خلاقیت فردی
 • برهان بهمن 1397 - تشکیلاتی-مدرسه انقلاب - نمایشگاه های مدرسه انقلاب - ویژه شبکه پشتیبان - 40 ویژگی جوان مسلمان انقلابی
 • برهان بهمن 1397 - تشکیلاتی-مدرسه انقلاب - نمایشگاه های مدرسه انقلاب - ویژه شبکه پشتیبان - پاسخ به 9 شبهه ی رایج در باب انقلاب...
 • برهان بهمن 1397 - تشکیلاتی-مدرسه انقلاب - نمایشگاه های مدرسه انقلاب - ویژه شبکه پشتیبان - خيمه آشنايي با خلاقيت و كاربردهاي آن
 • برهان بهمن 1397 - تشکیلاتی-مدرسه انقلاب - نمایشگاه های مدرسه انقلاب - ویژه شبکه پشتیبان - صراط مستقیم انقلاب اسلامی
 • برهان بهمن 1397 - تشکیلاتی-مدرسه انقلاب - نمایشگاه های مدرسه انقلاب - خلاقيت به سبك انجمنی
 • برهان بهمن 1397 - تشکیلاتی-مدرسه انقلاب - نمایشگاه های مدرسه انقلاب - مهارت مدیریت بحران
 • برهان بهمن 1397 -طرح بحث قرارگاهی-تربیت رسانه ای - ویژه دانش‌آموز - جنبه های مثبت و منفی بازیهای موبایل
 • برهان بهمن 1397 - طرح بحث قرارگاهی-تربیت رسانه ای - ویژه شبکه پشتیبان - آشنایی با نقش رسانه ها در فضا...
 • برهان بهمن 1397 - طرح بحث قرارگاهی-تربیت رسانه ای - ویژه شبکه پشتیبان - بازی آگاهی
 • برهان بهمن 1397 - معرفی کتاب