97/11/6 - 17:35
شماره مطلب : 11960

جلسه هفتگی قرارگاه شهری آستانه اشرفیه برگزار شد

جلسه هفتگی قرارگاه شهری آستانه اشرفیه با حضور مسئولین انجمن اسلامی مدارس این شهرستان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، جلسه هفتگی قرارگاه شهری آستانه اشرفیه با حضور مسئولین انجمن اسلامی مدارس این شهرستان در روز پنجشنبه مورخ 4 بهمن ماه 97 برگزار شد.
در این جلسه افراد درخصوص شیوه نامه برگزاری مدرسه انقلاب و نحوه اجرا آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.