97/11/9 - 14:58
شماره مطلب : 11977

کلیپ مختصر و مفید از نشست خبری جشنواره مدرسه انقلاب+فیلم

دبیرکل اتحادیه در نشست خبری خود در چند دقیقه تمام سرفصل‌های جشنواره مدرسه انقلاب را تشریح کرد، شما هم اگر دوست داشتید کافی ست سه دقیقه زمان بگذارید و این فیلم را ببینید تا زیر و روی مدرسه انقلاب امسال اتحادیه دست‌تان بیاید.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، دبیرکل اتحادیه در نشست خبری خود در چند دقیقه تمام سرفصل‌های جشنواره مدرسه انقلاب را تشریح کرد، شما هم اگر دوست داشتید کافی ست سه دقیقه زمان بگذارید و این فیلم را ببینید تا زیر و روی مدرسه انقلاب امسال اتحادیه دست‌تان بیاید.
 
Videos