97/11/10 - 08:36
شماره مطلب : 11980

نشست اعضای کادراتحادیه استان فارس با هیئت اندیشه ورز

بخشی از فعالان علمی و فرهنگی حوزه تعلیم و تربیت ومدیرا مدارس شهرستان شیراز در جلسه ای مشترک با اعضای کادراتحادیه انجمن اسلامی استان فارس دیدار و در مورد مسائل مختلف بحث و تبادل نظر کردند
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان فارس؛ نشست صمیمی اعضای اتحادیه انجمن های  اسلام دانش آموزان استان فارس با هدف ارتقای سیمای علمی دانش آموزان استان فارس میزبان طرح های پیشنهادی فعالان حوزه علمی و تربیتی شهرستان شیراز بودند.
عسکری نژاد از فعالان حوزه تعلیم وتربیت کودک و نوجوان با توجه به فعالیت در مجموعه های مختلف و کسب تجربه در حیطه کار جوان و نوجوان به ارائه ی طرح پژوهشی با محوریت کارآفرینی و یادگیری حرفه های کاربردی  مختلف درحوزه پژوهشی، لزوم خلاقیت و توجه به نوآوری جهت ترغیب دانش آموزان برای شرکت در فعالیت های علمی را مهم دانست.
در ادامه انجوی یکی از متخصصان حوزه پژوهشی شیراز با اشاره صحبت های مقام معظم رهبری پیرو اقتصاد مقاومتی پرداختن به فعالیت پژوهشی بدون در نظر گرفتن بعد کارآفرینی آن را کم ارزش تلقی کرد وهدف از فعالیت پژوهشی رامفید و اثرگذار بودن در جامعه و زندگی خود فرد دانست.
ذاکرین مسئول اتحادیه فارس؛ یکی از اهداف مهم اتحادیه های انجمن اسلامی را افزایش سطح علمی دانش آموز عنوان کرد و فعالیت موسسه علمی آینده سازان را ناظر بر اهمیت همین موضوع دانست. و آن را ظرفیت مناسبی برای تحقق ای اهداف دانست. 
در ادامه تعدادی از فعالان حوزه تعلیم و تربیت به ارائه نظرات خود پیرامون مباحث مختلف علمی – پژوهشی پرداختند.