97/11/10 - 09:35
شماره مطلب : 11981

جلسه 714 شورای مرکزی برگزار شد

جلسه 714 شورای مرکزی با بررسی صلاحیت گزینه های پیشنهادی اتحادیه استانها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،جلسه 714 شورای مرکزی با بررسی صلاحیت گزینه های پیشنهادی اتحادیه استانها روز چهارشنبه سوم بهمن برگزار شد. 
 
در این جلسه ابتدا صلاحیت گزینه های پیشنهادی جهت تصدی مسئولیت اتحادیه دو استان بررسی و هر دو با اکثریت آراء انتخاب شدند.
 
لازم به ذکر است در ادامه اعضای جلسه نسبت به مسائل اتحادیه و مهم ترین اخبار روز ، نکات و پیشنهادات خود را بیان نمودند.