97/11/15 - 09:27
شماره مطلب : 12010

بازدید مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی از نمایشگاه های مدرسه انقلاب سمنان

مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی و کارشناسان دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان از نمایشگاه های مدرسه انقلاب استان سمنان بازدید کردند
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی به همراه مدیر فناوری اطلاعات اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سمنان در روز یکشنبه چهاردهم بهمن از نمایشگاه های مدرسه انقلاب استان سمنان بازدید کردند.
در این بازدیدها که از مدارس دخترانه عفاف، فرزانگان، ریحانه النبی و پیام دانش و مدارس پسرانه رفاه، شهید بهشتی و علامه امینی انجام شد معاونت برادران اتحادیه استان و معاونت خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سمنان نیز در این بازدید ها مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان را همراهی نمودند.
 
لازم به ذکر است حدود 100 نمایشگاه در مدارس مقاطع دوم پسرانه و دخترانه  استان سمنان در حال برگزاری می باشد.