97/11/15 - 11:17
شماره مطلب : 12018

برگزاری کارگاه آسیب شناسی دینی نوجوانان در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان هرمزگان

کارگاه آسیب شناسی دینی نوجوانان، نقاط قوت و ضعف فرصت ها موسوم به "swot"با حضور مسئول اتحادیه استان و نماینده موسسه حضرت بقیه الله (عج) در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان هرمزگان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان هرمزگان ، کارگاه نقاط قوت و ضعف فرصت ها موسوم به  " swot "  با حضور مسئول اتحادیه استان و نماینده موسسه حضرت بقیه الله (عج) روز دوشنبه هشتم بهمن ماه 97 در  اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان هرمزگان برگزار شد .
این کارگاه که با محوریت شناسایی مهمترین آسیب ها و خطرات اجتماعی و دینی نوجوانان و راهکارهای افزایش دقت در تعیین مولفه های اثرگذار  بر نتایج تحقیقات لازم بود، بحث وتبادل نظر شد.
تصاویر