97/11/15 - 14:44
شماره مطلب : 12020

بازدید دبیرکل و معاون خواهران اتحادیه از نمایشگاه های مدرسه انقلاب گلستان

همزمان با ایام‌الله دهه فجر و برپایی هفتمین دوره از نمایشگاه های مدرسه انقلاب دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و معاون فرهنگی خواهران اتحادیهاز نمایشگاه های مدرسه انقلاب استان گلستان (شهرستانهای گرگان، بندرگز، علی آباد و مینودشت) بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،همزمان با ایام‌الله دهه فجر و برپایی هفتمین دوره از نمایشگاه های مدرسه انقلاب دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش اموزان از نمایشگاه های انقلاب مدارس استان گلستان بازدید نمودند. 
 
سید علی نقی حسینی ایزدی سرپرست اتحادیه گلستان، معاونت برادران و خواهران اتحادیه استان و دیگر مسئولان استانی از همراهان دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در بازدید از نمایشگاه مدرسه انقلاب این شهرستانها بودند.
 
در سفر دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به استان گلستان ازنمایشگاه های مدرسه انقلاب ، مدارس دخترانه شهید قندهاری گرگان، دخترانه تکتم علی آباد، دخترانه شاهد مینودشت و مدرسه پسرانه بندرگز بازدید بعمل آمد.
 
گفتی است در هر یک از این مدارس که دارای چندین غرفه بودند موضوعاتی همچون،کارنامه سیاه پهلوی،دیوار فریاد، اسوه های انقلاب،هویت بانوی مسلمان و دستاوردهای انقلاب، مهدویت و جهان بدون ترر و مطالعه و کتابخوانی و ... با سلیقه دانش اموزی به نمایش گذاشته شده بود. که هر غرفه را دانش اموزان عضو انجمن اسلامی روایت گری میکردند.
 
لازم به ذکر است در حاشیه این بازدیدها،دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان  از دانش اموزان برگزار کننده نمایشگاه تقدیر و تشکر نمود .