97/11/16 - 08:27
شماره مطلب : 12022

آغاز رقابت های لیگ کتابخوانی در کرمانشاه

به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمانشاه، مرحله اول رقابت های لیگ کتابخوانی ویژه دانش آموزان دختر متوسطه دوم برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمانشاه، آغاز رقابت لیگ کتابخوانی دانش آموزی ویژه دانش آموزان دختر متوسطه دوم مدارس شهر کرمانشاه در محل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به مدت دو روز متوالی برگزار شد.
 هدف از برگزاری این برنامه علاقه‌مند کردن دانش‌آموزان به مطالعه هدفمند و ارتقای سطح مطالعه و کتابخوانی می باشد
 
این مسابقه با انتخاب منابع برتر و متعالی و چینش مناسب تیم‌های شرکت کننده و آموزش تحلیل و نقد کتاب به آن‌ها یک دوره آموزشی رقابتی در طول چهار ماه برگزار می گردد.
تیم‌های شرکت کننده از 25 مدرسه و در 36 گروه در قالب تیم های ۴ نفره انتخاب شدند و مسابقات تا اوایل اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
گروه هادر این مسابقه به صورت حذفی مقابل هم قرار می‌گیرند و بر اساس معیارهای اعلام شده با موضوع تحلیل و نقد کتاب، داوران تیم برتر را معرفی می‌کنند.
کتاب‌های «من زنده‌ام»، «پنجشنبه فیروزه‌ای»، «خاطرات سفیر»، «بینوایان» و «دختران آفتاب» در هر مرحله باید توسط شرکت کنندگان تحلیل و نقد شوند.
تصاویر