97/11/27 - 15:43
شماره مطلب : 12065

بسته محتوایی طرح لقمان "گلستان انجمن" ویژه اولیای دانش آموزان

بسته محتوایی طرح لقمان "گلستان انجمن" در راستای اعتبار بخشی به نهاد خانواده ویژه اولیای اعضای قرارگاه شهری توسط موسسه علمی آینده سازان تهیه و به استان ها ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در راستای اعتباربخشی به نهاد خانواده و آشنا ساختن خانواده ها با نیازهای فرزندان خود، طرح گلستان انجمن توسط موسسه علمی آینده سازان به مرحله اجرا در آمده است.
 
مدیر عامل موسسه علمی آینده سازان در این خصوص گفت:جايگاه نهاد خانواده در درون ساخت نظام اجتماعي به ويژه حوزه امنيت اجتماعي، بسيار رفيع و داراي آثار غيرقابل انكار مي باشد. لذا شايسته است به منظور صيانت از آن در سير تحولات پرشتاب كنوني ناشي از جهاني شدن به ويژه طرح جهاني سازي، در برنامه ريزي هاي راهبردي مورد توجه جدي قرار گيرد.
 
از آنجایی که جامعه در نظم بخشیدن به مسائل تشکیل و تحکیم نهاد خانواده‌ها مسئولیت دارد،بسته محتوایی طرح لقمان "گلستان انجمن" در راستای اعتبار بخشی به نهاد خانواده و آشنا ساختن خانواده ها با نیاز های علمی و آموزشی فرزندان خود ویژه اولیای محترم اعضای قرارگاه شهری توسط موسسه علمی آینده سازان تهیه و ارسال گردید.