97/12/12 - 09:30
شماره مطلب : 12118

برگزاری جلسه هم اندیشی مربیان پرورشی شهرستان بندرلنگه

جلسه هم اندیشی مربیان پرورشی شهرستان بندرلنگه با حضور حجت الاسلام والمسلمین مهدی دولتی معاون فرهنگی و تربیتی برادران اتحادیه هرمزگان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان هرمزگان ، جلسه هم اندیشی مربیان پرورشی شهرستان بندرلنگه با حضور حجت الاسلام والمسلمین مهدی دولتی معاون فرهنگی و تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان هرمزگان ، روز چهارشنبه هشتم اسفندماه 97 در سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش شهرستان بندرلنگه برگزار شد.
در ابتدا حجت الاسلام والمسلمین مهدی دولتی معاون فرهنگی و تربیتی برادران اتحادیه استان، یکی از دغدغه های اصلی خانواده دانش آموزان را موضوع تربیت دانستند. 
وی افزود: پرورش زیربنای اصلی آموزش است و لذا مربیان پرورشی پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف این اصل مهم در شکل گیری اهداف تربیتی آموزش و پرورش نقش مهم و بسزایی دارند.
وی در پایان از زحمات مربیان پرورشی بابت همکاری با دانش آموزان انجمنی تشکر و قدردانی نمود.