97/12/14 - 15:56
شماره مطلب : 12129

دیدار کادر و جمعی از اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان میاندوآب با مدیر آموزش وپرورش این شهرستان

کادر و جمعی از اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان میاندوآب با مدیر جدید آموزش و پرورش این شهرستان دیدار کردند
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان آذربایجان غربی، کادر و جمعی از اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان میاندوآب با حضور در اداره آموزش و پرورش با مدیر جدید آموزش و پرورش این شهرستان دیدار کردند.
در این دیدار، ابراهیمی، مسئول اتحادیه شهرستان میاندوآب به تبیین اهم برنامه های راهبردی و فعالیتهای اتحادیه پرداخت و گزارشی مبسوط از اقدامات صورت گرفته را ارائه داد. در ادامه این دیدار تقی نژاد، مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب ضمن تقدیر از فعالیت های دست اندرکاران اتحادیه خواستار حضور پررنگ تر و فعال تر تشکل های دانش آموزی علی الخصوص اتحادیه در مدارس شد.
وی اتحادیه را بازوی پرتوان آموزش و پرورش در پرورش نیروهای متخصص و متعهد خواند و با اشاره به تفاهم نامه فی مابین اتحادیه و آموزش و پرورش، هموارسازی مسیر فعالیت های مشترک و مساعدت های بیشتر از اتحادیه و همچنین سایر تشکل های دانش آموزی را از برنامه های خود اعلام کرد.