97/12/15 - 10:40
شماره مطلب : 12130
نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی:

انجمن های اسلامی باید زمینه ساز گسترش و تبیین رهنمودهای رهبری باشند

نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی گفت: جمع جوان انجمن‌های اسلامی به‌ویژه سرگروه‌ها، باید در جست‌وجوی مکرر نکات ناب منابع دینی و خوانش از روی تدبر بیانیه گام دوم انقلاب تلاش خود را افزایش دهند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در نشست «قرارگاه محوری» که در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی خراسان‌رضوی برگزار شدگفت: نگاه رهبری نظام ، به نوجوان و جوان برای تحقق آرمان‌ها٬ بسیار ارزشمند بوده و جوانان باید این نگاه را یک سرمایه دانسته و آن را قدر بدانند.
 
وی افزود: انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان نباید فقط به دادن شعار بسنده کرده و یا از برگزاری برنامه‌های موفق دچار غرور شوند بلکه در شرایط کنونی هنر انجمن‌های اسلامی در این است که بتواند با ابتکار و انگیزه ، درک و عمل به بیانیه گام دوم انقلاب را برای هم‌نسلی‌های خود تسهیل کند.
 
نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی گفت: جمع جوان انجمن‌های اسلامی به‌ویژه سرگروه‌ها، باید در جست‌وجوی مکرر نکات ناب منابع دینی و خوانش از روی تدبر بیانیه گام دوم انقلاب تلاش خود را افزایش دهند.
 
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری خاطرنشان کرد: با بیان اینکه تبیین پیام بیانیه گام دوم انقلاب به مراتب از درک شخصی آن سخت‌تر است تشریح کرد: در تشکیلات سازماندهی شده مثل انجمن اسلامی باید امکان برای خوب خواندن و خوب به دیگران فهماندن رهنمودهای رهبری نظام فراهم شود.
 
وی با تاکید بر حفظ هویت جمعی در چارچوب انقلاب اضافه کرد: نیروی جوان یک نقطه قوت به‌ویژه برای تشکیلات اسلامی است و ما با تکیه بر این ویژگی می‌توانیم زمینه را برای گسترش ایمان و تبیین رهنمودهای رهبری نظام فراهم کنیم.
 
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری خاطرنشان کرد:اولین قشری که در بیانیه گام دوم انقلاب مورد خطاب قرار می‌گیرد، مجموعه‌های سازماندهی شده از جوانان به ویژه انجمن‌های اسلامی و بخش‌های پشتیبانی‌کننده آن‌هاست و این تشکیلات به خصوص در حوزه دانش‌آموزی ،باید بیانیه را یک فرصت برای دریافت نقشه راه تصور کرده و برای درک و عمل به آن تلاش کنند.
 
نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه گفت: انجمن اسلامی یک جمع مختار، آگاه، هدفدار در خدمت انقلاب اسلامی بوده که باید تلاش خود را در جهت پیشبرد آرمان‌های انقلاب٬ انجام دهد.