97/12/13 - 09:46
شماره مطلب : 12132

مجمع عمومی مؤسسه علمی آینده سازان برگزار شد

جلسه 715 شورای مرکزی با حضور اعضای هیئت مدیره و مجمع عمومی مؤسسه علمی آینده سازان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،جلسه 715 شورای مرکزی با بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی جهت تصدی مسئولیت اتحادیه یکی از استان­ها آغاز گردید و در ادامه ، پس از تأیید صلاحیت گزینه پیشنهادی ، اعضای هیئت مدیره موسسه علمی در جلسه حضور یافته و مجمع عمومی مؤسسه برگزار شد.

 

برنامه راهبردی مؤسسه علمی توسط مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره ارائه گردید و در ادامه اعضای هیئت مدیره و اعضای مجمع عمومی نقطه نظرات خود را پیرامون برنامه راهبردی و سایر مسائل موسسه مطرح نمودند.

 

کلیات برنامه راهبردی مؤسسه به تصویب مجمع عمومی رسید و مقرر شد اصلاح جزئیات آن با نظر اعضای هیئت مدیره انجام پذیرد ، همچنین مصوب شد طرح و برنامه مؤسسه علمی نسبت به ورود در عرصه­های علمی- آموزشی مبتنی بر تحولات فضای مجازی به مجمع عمومی ارائه گردد.

 

لازم به ذکر است شورای مرکزی مجمع عمومی مراکز اقماری اتحادیه است و به همین منظور حداقل یک جلسه در سال ، مجمع عمومی مؤسسه علمی آینده سازان برگزار می­ گردد.