97/12/13 - 11:29
شماره مطلب : 12133

نیروهای جوان انجمن اسلامی وحدت تشکیلاتی را تحقق بخشند

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی گفت: اتحاد و انسجام آن‌چنانکه باید بین مجموعه‌های تشکیلاتی اسلامی بوجود نیامده که امید است نیروهای جوان این مجموعه‌ها بتوانند این هدف یعنی وحدت تشکیلاتی را تحقق ببخشند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،حسین تاریخی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، در نشست «قرارگاه محوری» که در مرکز اتحادیه انجمن‌های اسلامی خراسان‌رضوی برگزار شد گفت: خراسان‌رضوی به لحاظ کمی و کیفی٬ سابقه زیادی در زمینه فعالیت‌ انجمن‌های اسلامی دارد که این نشان از نقطه قوت این استان در زمینه تشکیلات اسلامی است.
 
دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی افزود: انجمن‌های اسلامی در مدارس نقش ویژه‌ای داشته و تشکیل ۱۲هزار دفتر انجمن اسلامی در آن‌ها نشان از تلاش برای تاثیرگذاری در فضاهای دانش‌آموزی دارد.
 
وی با بیان اینکه شرایط کنونی انجمن‌های اسلامی نتوانسته هدف اصلی خود را آن‌چنانکه باید تحقق ببخشد٬ ادامه داد: انجمن‌های اسلامی زمانی می‌توانند رسالت اصلی در ماموریت خود را تحقق ببخشند که بتوانند دانش‌آموزی در تراز انقلاب اسلامی تربیت کنند و فعالیت‌های خود را تنها به اعضای انجمن‌ها٬ محدود نکنند.
 
تاریخی خاطرنشان کرد: خط‌مشی و فعالیت‌های فرهنگی انجمن‌های اسلامی نیز نباید صرفا با هدف برگزاری برنامه انجام شود و به خصوص خود اعضا باید در این خصوص توجیه شده و پذیرش قلبی کامل برای ارزشمندی فعالیت خود٬ داشته باشند.
 
وی هم‌چنین گفت: برای کار تشکیلاتی باید اصول٬ روش‌ها و مبانی آن را مانند حفظ اخوت٬ سلسله‌ مراتب تشکیلاتی٬ مسؤولیت‌پذیری و به خصوص شبکه‌سازی به معنای ایجاد ارتباط پیوسته بین تشکیلات را نیز مدنظر قرار داد.
 
دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی کشور تصریح کرد: متاسفانه اتحاد و انسجام آن‌چنانکه باید بین مجموعه‌های تشکیلاتی اسلامی بوجود نیامده که امید است نیروهای جوان این مجموعه‌ها بتوانند این هدف یعنی وحدت تشکیلاتی را تحقق ببخشند.