97/12/18 - 14:04
شماره مطلب : 12138

نشست صمیمی مدیران موسسه علمی آینده سازان با شبکه پشتیبان استان تهران

مدیر عامل محترم موسسه علمی آینده سازان به همراه مدیران این مجموعه با شبکه پشتیبان استان تهران دیدار وگفتگو کردند
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان تهران؛ پنجشنبه شانزدهم اسفند ماه نشست صمیمی مدیران موسسه علمی آینده سازان باحضور جمعی از شبکه پشتیبان برادر و خواهر در دفتر این اتحادیه برگزار شد.
در این نشست ارشاد استعدادی مدیر عامل موسسه علمی آینده سازان به تشریح و بیان اهداف این موسسه پرداخت.
استعدادی بیان داشت: یکی از بهترین درگاه های تربیتی؛درگاه علمی و درسی است.
وی افزود: موسسه علمی آینده سازان به عنوان دستیاری برای آموزش و پرورش عملیات می کند و ما سبک دیگری در مقایسه با دیگر موسسات داریم. هم چنین استعدادی از اضافه شدن دو مجموعه گروه مشاوره و انتشارات با هدف ارائه بسته محصول کامل و حفظ مرجعیت کتاب درسی و معلم به موسسه علمی آینده سازان خبر داد.
در ادامه مدیران مجموعه علمی آینده سازان در بخش های مشاوره تحصیلی؛انتشارات  و مرکز خلاقیت برای شبکه پشتیبان اتحادیه استان تهران توضیحات جامعی را ارائه نمودند.