97/12/18 - 16:33
شماره مطلب : 12140

بازدید اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان ارومیه از تراکتورسازی ارومیه

جمعی از اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان ارومیه جهت آشنایی بیشتر با فرآیند تراکتورسازی، از مجموعه تراکتورسازی ارومیه بازدید کردند
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان آذربایجان غربی، جمعی از اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان ارومیه جهت آشنایی بیشتر با فرآیند ساخت تراکتور و شناخت و حمایت از تولیدات ملی و داخلی، از مجموعه تراکتورسازی ارومیه بازدید کردند.