97/12/19 - 12:00
شماره مطلب : 12146

برگزاری نشست گفتمان دینی با عنوان "راه روشن"

به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان قم نشست گفتمان دینی با عنوان "راه روشن" با حضور دکتر " جعفر (عثمان) تراوی" از کشور مالی، در آموزشگاه دخترانه امامت استان قم برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان قم، نشست گفتمان دینی با عنوان "راه روشن" با حضور دکتر " جعفر (عثمان) تراوی" از کشور مالی که از مذهب اهل سنت (مالکی) به مذهب جعفری تغییر مذهب داده اند، در آموزشگاه امامت استان قم برگزار شد.
جعفر تراوی در این جلسه به بیان چگونگی آشنایی و طریقه گرویدن به مذهب جعفری پرداخت.
تصاویر