98/1/6 - 13:59
شماره مطلب : 12165

صدای سخن عشق...

روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، به مناسبت های مختلف اقدام به تولید نماهنگ و قطعات صوتی (پادکست) از بیانات نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه در جمع دانش آموزان انجمن های اسلامی می کند که در این صفحه می توانید این تولیدات رسانه ای را دریافت نمایید:

 

 

نماهنگ

آمد ربیع، فصل شکفتن رها شدن... (عید نوروز)

 

قطعه صوتی

آمد ربیع، فصل شکفتن رها شدن... (عید نوروز)

 

قطعه صوتی

سلام بر بهار دلها...

 

قطعه صوتی

افراط در دوستی

 

قطعه صوتی

 
قطعه صوتی
 
قطعه صوتی