98/1/20 - 14:29
شماره مطلب : 12173

یازدهمین جلسه فکرانه برگزارشد

جلسه یازدهم فکرانه با موضوع «خودجوشی و انگیزش تشکیلاتی» با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقایی در دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ،جلسه یازدهم فکرانه با موضوع «خودجوشی و انگیزش تشکیلاتی» با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقایی در دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار شد .

 به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، حجت الاسلام والمسلمین آقایی ، قائم مقام نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در جلسه یازدهم فکرانه با موضوع «خودجوشی و انگیزش تشکیلاتی»  با اشاره به بحث خودانگیختگی در نسل جدید گفت: خودانگیختگی مشکل ماست نه مسئله ما. منشا مشکلات، جهل است اما منشا مسئله ها علم است و  عدم توفیق ما در خودانگیختگی دانش آموزان، محصول جهل ماست نه محصول علم ما.

 

وی در ادامه گفت : نبود خودانگیختگی حاصل ناتوانی ماست زیرا اگر علت، ناتوانی نسل جوان است ، پس چرا این همه گروه جهادی برای موضوع سیل ایجاد شده است... صدهزار هیئت مذهبی داریم که بدون پول دولتی دارند فعالیت می کنند. پس خودانگیختگی مشکل ماست نه مشکل مخاطب ما. ما نسل جوان را بیخود متهم می کنیم.

 

قائم مقام نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه با اشاره به تعریف خوانگیختگی و خودجوشی گفت:تعریف ها گاهی به لوازم است و گاهی به ماهیت. تعریف به ماهیت سخت است لذا تعاریف بیشتر شرح الاسمی و به لوازم است. ما هم به جای خودانگیختگی، خودانگیخته را توصیف می کنیم.

 

وی گفت: خودانگیخته در تشکل تربیتی کسی است که یک سلسله اعمال و رفتارش بر اثر جوشش منابع معرفتی اش باشد، باید بچه ها را معرفتی بار بیاوریم. تا بچه ها کار معرفتی نکنند، کار انگیزشی در آنها اتفاق نخواهد افتاد. هنر کار معرفتی این است که چشمه وجود انسان را جوشان می کند.

 

حجت الاسلام والمسلمین آقایی خاطرنشان کرد: محل خودانگیختی، قلب انسان است و اگر اتحادیه هیئت های انصارالمهدی(عج) دلنشین، جذاب و خوبی داشته باشد، مشکل خودانگیختگی  پیدا نمی کند و انگیزه پاک نفسانی برای نیل به اهداف والا و مقدس است

 

قائم مقام نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان درخصوص چرایی خودانگیختگی گفت: همیشه تربیتِ سرمایه انسانی خودانگیخته به عنوان موتور محرک تشکل های انسانی خصوصا تربیتی مطرح بوده است و تشکل یک فراورده انسانی است که در آن، انسانها با هم در ارتباطند. اساسا میل به حرکت به سمت آرمان، و خوف از خمود و خمودگی در سیر مادی و معنوی، همیشه وجود دارد لذا خودانگیختگی مهم است.