98/2/4 - 15:20
شماره مطلب : 12190
با برگزاری نخستین جلسه

قرارگاه فضای مجازی اتحادیه رسماً آغاز به کار کرد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، بعد از جلسات کارشناسی ابتدایی، نخستین جلسه قرارگاه فضای مجازی اتحادیه با حضور اعضای این قرارگاه برگزار شد.

 

در این جلسه که ظهر دیروز سه شنبه 3 اردیبهشت ماه در دفتر دبیرکل اتحادیه برگزار شد، نکات و گفتگوهایی پیرامون راهبردهای کلان و اقدامات پیشنهادی برای مواجهه صحیح و دقیق با فضای مجازی انجام گرفت و اعضا پیرامون نحوه حضور و راهبردهای حضور در فضای مجازی توسط اتحادیه به گفتگو نشستند. معاون فرهنگی، معاونین سازماندهی خواهران و برادران، مدیر روابط عمومی، مشاور دبیرکل اعضای قرارگاه را تشکیل می دهند و رحمان جلالی نیز مسئول قرارگاه است.

 

گفتنی است افزایش سواد فنی و رسانه ای اعضای تشکل، تدوین منشور جامع نحوه ورود به فضای مجازی، استفاده از شبکه اتحادیه برای حضور سازنده، پیشرو و جریان ساز در عرصه مجازی از جمله مواردی بوده که دبیرکل اتحادیه در حکم دبیر قرارگاه فضای مجازی به آنها اشاره کرده است.