98/2/17 - 15:00
شماره مطلب : 12211

نشاط معنویی با #غبار_روبی از مساجد توسط دانش آموزان انجمن اسلامی

دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی در آستانه ماه مبارک رمضان مساجد و نمازخانه های مدارس خود را غبارروبی کردند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،  سنتی حسنه در استقبال از ماه مهمانی خدا در میان دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی وجود دارد. آن هم غباررویی از مساجد و نمازخانه مدارس است. حضور در مساجد در ماه خدا پررنگ تر می شود.
 
دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی نیز می خواهند سهم بیشتری را از ثواب این ماه از آن خود کنند. آن ها با دل و جان  نمازخانه مدارس و مساجد محل های نزدیک به مدارس را غبار روبی می کنند.
 
در همین رابطه، مسئول اتحادیه انجمن های دانش آموزی استان فارس به خبرنگار شبستان می گوید: آیین تکریم غبارویی و نمازخانه مدارس عطر افشانی صورت می گیرد که هرساله تبلیغ می شود تا دانش آموزان ورود پیدا کند.
 
ذاکرین ادامه داد: دانش آموزان به عنوان خادم افتخاری مساجد در بازه زمانی مدرسه با هماهنگی مسئولان مدارس به مساجدی که در نزدیک مدرسه بود، می روند و به غباروبی مساجد کمک می کنند.
 
وی افزود: استقبال خیلی خوب بود قشر جوان ورود پیدا کرد و  مساجد نیز همکاری های لازم را داشتند و درخواست داشتند تا این کار در طول سال نیز صورت گیرد.
 
مسئول اتحادیه انجمن های دانش آموزی استان فارس با بیان اینکه هدف ما تاثیر فوق العاده این مکان در فضای تعلیم و تربیت بود گفت:دانش آموزان در غباروبی مساجد و نمازخانه مدارس خیلی با نشاط بودند و یک نشاط معنویی خاص هم داشتند که پیشنهاد می کردند این برنامه در طول سال هم  باشد. آموزش و پرورش مساعدت لازم داشته باشد که دانش آموزان بر اساس علاقمندی در این برنامه ها  حضور داشته باشند.
 
دختران استان گلستانی که در ماه های اخیر با مشکلات سیل همشهریان خود هم درگیر بودند، در آستانه ماه مبارک رمضان دست به کار شدند  و به عنوان خادم یار افتخاری مساجد، به مسجد شهر رفتند تا سهمی در این کار ثواب داشته باشند. تقسیم کار کردند، یکی دیوار را پاک می کرد، دیگر فرش هارا جارو میزد، آن یکی کتابخانه را مرتب می کرد، هر جا هم به همدیگر نیاز داشتند به یاری هم می رفتند.
 
در همین رابطه هم «مهدیه السادات مرتضویی» ، معاون خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گلستان می گوید: هرسال غبارروبی مساجد را انجام می دهیم.
 
او ادامه می دهد:  امسال نیز با تعداد هشت نفر به یک مسجد رفتیم و سه ساعت طول کشید تا مسجد را تمیز کنیم. دانش آموزان بسیار از این کار گروهی لذت می برند و در خیلی از موارد به یکدیگر کمک می کردند.
 
این غبارروبی مساجد از سوی دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی در سراسر کشور صورت می گیرد. غباروبی از مساجد و نمازخانه ها ضمن تقویت ارتباط مدرسه و مسجد،  در عمل درس های زیادی به دانش آموزان می دهد و نشاط معنویی را در آن ها تقویت می کنند.  نشاط و شادابی همراه با معنویت را با گسترش این دسته از طرح ها می توان در مدارس تقویت کرد. دانش آموزان با اجرای این طرح ها، مسئولیت پذیری، کارگروهی، کمک کردن  را تمرین می کنند.