98/3/22 - 08:59
شماره مطلب : 12246

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحادیه منصوب شد

طی حکمی از سوی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، عرفان خداجو به عنوان مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحادیه منصوب شد
  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، طی حکمی از سوی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، عرفان خداجو  به عنوان مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحادیه منصوب شد.
 
متن حکم به شرح ذیل می باشد: 
 
برادر ارجمند جناب آقای  عرفان خداجو 
 
در طلیعه ورود به پنجمین دهه حیات مبارک و انسان‌ساز انقلاب شکوهمند اسلامی و در آستانه 40 سالگی تشکل نورانی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان مسئولیتی سنگین به ما سپرده‌شده است. این مسئولیت خطیر از سویی مستلزم شکرگزاری بابت توفیق خدمت به دانش‌آموزانی مؤمن، فهیم، بصیر و انقلابی است و از سویی دیگر، بار این مسئولیت خطیر جز با همراهی خواهران و برادرانی مؤمن، باروحیه جهادی و انقلابی به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
 
بر این اساس، بنا به پیشنهاد مدیر محترم دفتر برنامه¬ریزی و ارزیابی و نظر به شایستگی‌ها و سوابق ارزشمند جنابعالی، شمارا به مدت دو سال به‌عنوان «مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان» منصوب می‌نمایم.
لازم است در این مسئولیت مدیریتی که در اختیار بنده و شماست، موارد ذیل را در دستور کار قرار دهید:
 
1. مدیریت و راهبری توسعه و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بدنه تشکیلات
2. پیگیری و کنترل و نظارت بر تهیه و تامین نیازمندیهای سخت‌افزاری و طراحی و خرید سیستم های نرم‌افزاری و توزیع و تخصیص مناسب منابع
3. کنترل و نظارت بر محقق سازی و اجرای طرح ها و برنامه‌های انفورماتیکی در سطح اتحادیه
4. کنترل و نظارت فنی بر سامانه¬های برخط اتحادیه و برنامه ریزی جهت توسعه سخت افزاری و نرم افزاری این سامانه¬ها
5. مطالعه، بررسی، پيشنهاد، انتخاب و تدوین متدولوژی‌ها، روش ها و استانداردهای مهندسی نرم افزار، سخت افزار و شبکه در مجموعه اتحادیه به صورت هماهنگ و يكپارچه
6. بررسی و شناسایی نیازهای آتی و جاری انفورماتیکی مجموعه اتحادیه و پیشنهاد راه کارهای مناسب دراین زمینه
7. نظارت بر تهيه شرح خدمات، استانداردها و طرح‌هاي كيفيت و مديريت زمانبندي اجراي پروژه‌هاي فناوري اطلاعات
8. برنامه‌ریزی توسعه، ارتقاء و نگهداری تجهیزات سخت افزاری و شبکه و سیستم های مورد استفاده در اتحادیه
9. بهره مندی از به¬روزترین شیوه ها در جهت حفظ امنیت اطلاعات اتحادیه
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           " و من ا... التوفیق "
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                حسین تاریخی