98/4/18 - 09:17
شماره مطلب : 12278

تشکیل ستاد 40 سالگی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

در آستانه چهلمین سالگرد تاسیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ستاد 40 سالگی اتحادیه در دفتر مرکزی این تشکل انقلابی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، در آستانه چهلمین سالگرد تاسیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اولین جلسه ستاد 40 سالگی اتحادیه در دفتر مرکزی این تشکل انقلابی تشکیل شد.

 

 این جلسه باحضور حسین تاریخی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و سایر اعضای ستاد برگزار شد

 

علی جانباز دبیر ستاد ۴۰ سالگی اتحادیه، بر چگونگی ارائه نقش اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و تاثیرگذاری این نهاد انقلابی بر دانش آموزان تاکیدکرد.

 

گفتنی است برنامه های پیشنهادی برای برگزاری مراسم ۴۰ سالگی اتحادیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تصاویر