98/4/23 - 10:04
شماره مطلب : 12288

تابستانی متفاوت از جشن دهه کرامت تا اردوهای جهادی در استان بوشهر

مسئول ا‌تحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان استان بوشهر از برگزاری برنامه های تابستانی اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان با هدف رشد و ارتقا توانمندی های دانش آموزان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، عبدالرحیم افروغ مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان بوشهر گفت:با آغاز فصل تابستان، برنامه های متنوع در دستور کار اجرای این تشکل قرار دارد که باعث افزایش سطح توانمندی های دانش آموزان می گردد.

وی اعضای تشکل را سرمایه و دارایی انجمن اسلامی دانش اموزان خواند و افزود: رشد و توانمند سازی آنها باعث شکوفایی و رونق تشکل می گردد.

افروغ خاطرنشان کرد: به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برنامه های گسترده ای منطبق بر منظومه فکری و تربیتی برنامه ریزی گردیده است.

مسئول اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان استان بوشهر با بیان اینکه نشاط اجتماعی با تاکید بر افزایش خداباوری و خود باوری حاصل می گردد اظهار داشت: برنامه های اتحادیه بوشهر بر سه محور معرفت افزایی، مهارت های اجتماعی و فردی اجرا می گردد.

وی گفت: برنامه های تابستانی، تشکیلاتی اتحادیه، باعث ارتقا و توانمد سازی مهارت های زندگی دانش آموزان می گردد و آنها را برای نقش پذیری در جامعه آماده خواهد کرد.

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان بوشهر با اشاره به برگزاری دوره هایی در قالب های متنوع اردویی، کارگاههای آموزشی، کلاس های تابستانه، دوره های مهارت افزایی و بازیهای تشکیلاتی و گفت: شاخص ترین برنامه را می توان دوره طلایه داران فردا را عنوان کرد که در این دوره چهار روزه، دانش آموزان مهارت های تشکیلاتی ،معرفتی را آموزش میبینند و برای حضور موثر انجمن اسلامی در مدرسه آماده خواهند شد. سایر عناوین برنامه های اتحادیه از قبیل برگزاری جشن های دهه کرامت،اردو زیارتی مشهد،اردوی جهادی،هیات های انصار المهدی ،دوره های مهارت افزایی با همکاری فنی حرفه ای،کارگاههای سواد رسانه ، کلاس های جهاد دانشگاهی وخیمه معرفت... در برنامه های تابستانی گنجانده شده است.

تصاویر